Đăng Ký

Gian Hàng

Tham gia Gian Hàng Xanh

Backdrop

Đặt logo tại Backdrop Gian hàng xanh chia sẻ tại triển lãm liên kết, (tối đa 9 logo nhỏ trên backdrop)

Poster

Dán poster trên 2 vách gian hàng (tối đa 6 poster) để quảng cáo sản phẩm, dịch vụ một cách hấp dẫn

Standee

Đặt logo lớn trên backdrop, và standee (tối đa 2 standee) tại gian hàng xanh tại triển lãm.

Product

Đặt logo lớn trên backdrop, và trưng bày sản phẩm (tối đa 4 brand) tại gian hàng xanh chia sẻ